De gewone bestuursvergaderingen starten omĀ 20.00 u en vinden plaats in lokaal Rhetorika Feestzaal ’t Centrum. Datum wordt per vergadering vastgelegd.