Op woensdag 23/01/2019 om 20.30 u in lokaal Rhetorika Feestzaal ’t Centrum: Algemene Vergadering van de vzw. Iedereen welkom.

Agenda in een notendop:

  • Financieel verslag 2018 + goedkeuring
  • Budget 2019 + goedkeuring
  • Vooruitzichten muzikaal jaar 2019

 

De gewone bestuursvergaderingen starten om 20.00 u en vinden plaats in lokaal Rhetorika Feestzaal ’t Centrum.

Muziekjaar 2019

WO 23/01 [W04] Algemene Vergadering vzw om 20.30 u / Iedereen welkom

MA 25/02 [W09] verplaatst → MA 04/03 [W10]

MA 22/04 [W17]

MA 27/05 [W22]

MA 12/08 [W33]

MA 23/09 [W39]

MA 21/10 [W43]

MA 09/12 [W50]