Op woensdag 23/01/2019 om 20.30 u in lokaal Rhetorika Feestzaal ’t Centrum: Algemene Vergadering van de vzw. Iedereen welkom.

Agenda in een notendop:

  • Financieel verslag 2018 + goedkeuring
  • Budget 2019 + goedkeuring
  • Vooruitzichten muzikaal jaar 2019

 

De gewone bestuursvergaderingen starten om 20.00 u en vinden plaats in lokaal Rhetorika Feestzaal ’t Centrum. Datum wordt per vergadering vastgelegd.