Het verhaal in een notendop

 

De Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout zag in 1922 het levenslicht binnen de schoot van de toenmalige Belgische Werklieden Partij. De eerste naam was Socialistische Muziekafdeeling Harmonie Rhetorika Thourout, en de muziekmaatschappij was deels een afsplitsing van de liberale harmonie Sint-Cecilia [1811-1940]. De harmonie dankt haar naam aan het toenmalige café annex feestzaal en cinemazaal Rhetorika gelegen tussen de Oostendestraat en de Putstraat. Daar is ze opgericht, dat was haar eerste thuis.

De geschiedenis van Rhetorika wordt gekenmerkt door lange – nagenoeg gelijklopende – periodes, waarin een aantal sterke figuren steevast de dienst uitmaken. In 1922 was er de as Alfons Ramon – Bernard Blondeel, vanaf 1948 Maurice Boussy – Maurice Demeyere, vanaf 1969 André Legein – Marcel Braet, in 1985 begon het tijdperk Silvere Quackelbeen – Geert Yde. Vanaf 2005 werd dit stramien doorbroken met op korte tijd een dubbele wissel van zowel voorzitter als dirigent. [Marc Compernolle was 4 jaar voorzitter, Yves Naert was 2 jaar chef]. In 2009 kwam Wim Verschelde als voorzitter aan het hoofd van de vereniging te staan. Kris Gevaert volgde Yves Naert op in 2011 en gaf op zijn beurt de dirigeerstok door aan Martijn Yde in 2015.

In 1992 – de Harmonie heeft dan 70 jaar op de muzikale teller – ontvangt Rhetorika van Zijne Majesteit de titel van Koninklijk, en bij die gelegenheid werd ook het huidige vaandel in gebruik genomen. Dan zet zich ook allengs en wederom in harmonie met de tijdsgeest een stille maar gestage depolitisering in, wordt de kaart van het pluralisme getrokken en verwordt Rhetorika de facto en op natuurlijke wijze steeds meer tot een volksharmonie, overigens een omschrijving die deze muziekmaatschappij naadloos op het lijf past.

Op de jaarlijkse viering van onze patroonheilige Sint-Cecilia eind november halen we traditioneel de banden aan via een muzikale kroegentocht, een rondgang in de stad en een gezellige maaltijd. Rhetorika heeft zijn wortels in het volk, en is ook op zijn best tussen het volk. Dat is het karakter van deze vereniging. Dat typeert de harmonie zoals ze ten voeten uit is: gedreven, fier, paraat in weer en wind. Maar ook solidair, volks en warm van hart. In de loop der jaren is Rhetorika overigens ook trouw deel gaan uitmaken van het Torhoutse straatbeeld. De Harmonie is daar fier op. Met het herwerkte en ingekleurde logo hebben wij dit willen benadrukken. Het rood van onze roots, gecombineerd met het groen, wit en zwart van de stad die onze thuis is.

Uiteraard een woord van dank – door de geschiedenis heen − naar alle personen die ooit in de rangen van Rhetorika gemarcheerd hebben: bestuursleden, muzikanten, trommelaars en majoretten. Zij die gezorgd hebben voor de muziek, zijn zonder meer working class heroes: de vergaderingen, repetities, optochten en concerten, … Er gaat een pak vrije tijd naartoe. Dat mag gezegd. Maar de muzikanten, dat zijn de echte helden in dit verhaal: zij zijn altijd het kloppende hart van Rhetorika geweest.

KAFT_BOEK

Klik op de cover hierboven en je krijgt de PDF-versie van het boek “90 jaar Rhetorika Torhout”.

Share