KH-Rhetorika-logo-2014

In 1922 werd het korps opgericht als Socialistische Muziekafdeeling Harmonie Rhetorika Thourout.  In 1992 – met 70 jaar op de muzikale teller – ontvangt Rhetorika van Zijne Majesteit de titel van Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout, en bij die gelegenheid werd ook het huidige vaandel in gebruik genomen. Begin oktober 2014 heeft de Koninklijke harmonie Rhetorika _ met het verwerven van het vzw-statuut _ een nieuwe stap in haar ontwikkeling gezet. De Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout vzw presenteert  zich vandaag als een moderne en onafhankelijke vereniging, met vernieuwde statuten en hedendaags huishoudelijk reglement.

Statuten. Art. 3

Maatschappelijk doel: De vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het in groep en in kameraadschap beoefenen van muziek om aldus te streven naar een steeds grotere individuele en collectieve bekwaamheid. Het muziekkorps wil zodoende een positieve bijdrage leveren aan het culturele leven zowel in haar thuisstad als daarbuiten. Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen: op regelmatige basis worden repetities georganiseerd; de Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout vzw speelt eveneens zittende concerten binnen en in openlucht, alsook speelt zij wandelconcerten en optochten zowel in haar thuisstad als daarbuiten.

Huishoudelijk reglement Art. 5 GEDRAGSCODE

De muziekmaatschappij wenst ernst tijdens de repetities te combineren met een gemoedelijke sfeer, en discipline tijdens de optredens met een vriendschappelijke après. Binnen de harmonie bestaat respect voor alle bestaande democratische, ideologische en filosofische strekkingen onder de leden van het muziekkorps, zonder onderscheid tussen persoon, geslacht, cultuur, ras of seksuele geaardheid.

2014_09_03_RHETORIKA_STATUTEN_E_GOV

2014_HUISH_REGL_RHETORIKA_OK